Epidro AB

Östergötlands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Finspång och Epidro AB är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Epidro AB är ett av dem. Statusen för Epidro AB är att Bolaget är aktivt.

Epidro AB är ett Aktiebolag och skapades 2002-12-04. Det finns flera olika verksamheter i Östergötlands län som är ett stort län. Finspång där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Epidro AB ska trivas.

Epidro AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2003-08-04. I Finspång så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget ska bedriva kompetensutveckling inom dövblindområdet genom att generera, samla in och sprida kunskaper och information samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även genom uppdrag stödja landsting och kommuner i att bygga upp team för att ge stöd till personer med dövblindhet utifrån ett helhetsperspektiv och därmed skapa förutsättningar för individen att delta aktivt i samhällslivet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Epidro AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2007-07-30.

Idag är Epidro AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Finspång.

Vill man komma i kontakt med Epidro AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0122-23600.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig..

De som är på något sätt har med Epidro AB är Hammarstedt, Anna-Lena som är född 1945 och har titeln Extern VD, Nilsson, Kjell Agne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Carl Michael Christer som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Mc Elwee, Lena Margret som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydvall, Lars Torbjörn som är född 1954 och har titeln Revisor, Rundgren, Mats Jörgen som är född 1965 och har titeln RevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .

Epidro AB har 556636-9590 som sitt organisationsnummer.