Vallonbygden Aktiebolag

Östergötlands län

Information

I Östergötlands län så finns Vallonbygden Aktiebolag. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Finspång här finns det många olika Aktiebolag. Vallonbygden Aktiebolag tillhör bolagstypen "Aktiebolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Östergötlands län. Finspång jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Östergötlands län gör att bolag trivs där.

Vallonbygden Aktiebolag är momsregistrerat sedan1991-01-01 och har organisationsnummer 556381-0588.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0122-18090 alternativt besöka eller skicka post till Vallonbygden Aktiebolag på följande adress Bergslagsv. 15, 612 30, Finspång.

Vallonbygden Aktiebolag är idag Privat, ej börsnoterat och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Vallonbygden Aktiebolag så sitter följande personer i styrelsen: , Mörner, Carl-Gustaf Gabriel som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , , , . Gustavsson, Britta Margareta som är född 1938 och har titeln Suppleant , Gårdholt, Anna-Karin Helena som är född 1968 och har titeln Suppleant , Lundström, Christer Håkan som är född 1949 och har titeln Suppleant . Lövgren, Annika Carina som är född 1971 och har titeln Suppleant . Svensson, Hans-Erik Ragnar som är född 1945 och har titeln Suppleant . . . . . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall inom Finspångs kommun förvärva, avyttra, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samt förvalta kommunala fastigheter.