Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Finspång. Det är nämligen den kommunen som Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 2002-07-31. Men sedan 2004-02-05 så har Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Bergslagsv. 9, 612 30, Finspång. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0122-14926.

Finspång arbetar för att bolag som Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening. Det finns flera bolag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta för en ökning av handeln i Finspång och aktivt arbeta för en utveckling av Finspång som handelsplats och bostadsort med särskild inriktning på aktiviteter som bidrar till inköp i medlemmarnas företag och ökar besöken i Finspång och samtidigt bidrar till att skapa underlag för nyetableringar och bättre service både centralt och i tätortens övriga affärsområden. Medlemmarna skall deltaga i föreningens verksamhet genom att aktivt deltaga i projektgrupper samt genom egen arbetsinsats genomdriva de förslag som projektgrupperna framlägger och även utnyttja de tjänster föreningen tillhandahåller.

Firmatecknare för Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Adamsson, Kerstin Birgitta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening och det är följande personer, Adamsson, Kerstin Birgitta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jan Roger som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Åsa Karin Annika Marie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Camilla Elisabet som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultén, Anna-Karin som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för Finspångs Centrumförening Ekonomisk förening är 769608-5930.