Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening är ett bolag som finns i Finspång. I Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Stig John Ove som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Lena Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Camilla Madeleine som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Nils Lennart Lelle som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Lars Thomas som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lövenstad, Carl Oskar Ale som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamotVeinhede, Karina Sylvia Maria som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Olof Torgny som är född 1954 och har titeln Revisor, Cityrevisorerna i Norrköping AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening på telefon 0151-21085.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom rationell samordning, utbildning och kompetens- höjning, utveckling av företagsidéer och samverkan kring föreningens målsättning. Medlemmarna deltar efter förmåga i verksamheten för att förverkliga målsättningen för föreningen. Övergripande mål för att verka för en kretsloppsanpassad utveckling av verksamhetsområdet. Föreningen ska främja en hög bildnings- och utbildningsnivå och bidra till förutsättningar att kunna bo, arbeta och leva inom verksamhetsområdet. I samverkan med organisationer, myndigheter, företag och enskilda skall föreningen bidra till att skapa en kreativ anda och underlätta startande av företag samt bland befintliga företag bidra till skapande av nätverk och samverkan. föreningen skall stödja kulturell utveckling och bidra till att kulturen får en framskjuten roll samt skall verka för vårdande av lokal kulturhistoria. Föreningen skall verka för turism anpassad till naturens och lokalbefolkningens villkor och som leder till arbetstillfällen.

Idag är Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Östergötlands län och Finspång arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening innehar ej F-skattsedel och Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Stig John Ove -Jansson, Lena Maria -Karlsson, Nils Lennart Lelle

Utvecklings- och Lärcentrum i Hävla Ekonomisk förening har 769603-9960 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.