Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3

Östergötlands län

Information

769602-4137 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Finspång som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 finns i.

Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 har varit registrerat sedan 1997-08-26 och det finns flera företag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 är och det finns flera bolag i Finspång som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Doverstorp Säterhyddan, 612 93, Finspång

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Bohaget nr 3 och det är Andersson, Jonas Göran som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Margareta Ebba-Britt som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Häll, Liselotte Maria som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lehnberg, Lennart Stefan Mathias som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Naregård, Inger Elsa Margareta som är född 1945 och har titeln Suppleant, LRF Konsult Aktiebolag som är född och har titeln RevisorAxelsson, Birgit Margaretha som är född 1948 och har titeln Huvudansvarigrevisor,