Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1

Östergötlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Finspång som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 finns. I Finspång så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till S. Storängsv. 41, 612 43, Finspång men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Finspång arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 har idag 725000-3543 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Finspångshus nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Rune Ingvar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Eva Marianne som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Hans Torbjörn som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundblad, Gert Olof som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Britt Lilly Louise som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Hans Mikael som är född 1980 och har titeln SuppleantNyström, Agneta Elisabeth som är född 1948 och har titeln Suppleant, Petersson, Åke Stellan som är född 1941 och har titeln Suppleant, .