Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening

Östergötlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Finspång och Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1929-07-28. Det finns flera olika bolag i Östergötlands län som är ett stort län. Finspång där bolaget finns i jobbar för att bolag som Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening ska trivas.

Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Finspång så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningens uppgift är att i samverkan med Kooperativa förbundet (KF) främja sina medlemmars hushållning genom att på effektivaste sätt tillhandahålla varor och tjänster, som svarar mot medlem- marnas krav, samt sprida information som ger medlemmarna under- lag för att planera sin hushållning och göra inköpen på ett för dem ändamålsenligt sätt. Dessutom skall föreningen medverka till att vidga det kooperativa inflytandet i samhället och till att sprida den kooperativa idén. Föreningen får driva annan verksam- het, som är förenlig med ändamålet. Verksamheten skall bedrivas enligt sunda ekonomiska principer. Föreningen skall bygga upp ett eget kapital, som säkrar dess oberoende och utveckling. Finansie- ringen bör så långt som möjligt ske genom kapital som medlemmarna tillskjuter enskilt eller kollektivt. Föreningen är partipoli- tiskt och religiöst obunden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 1980-01-01.

Idag är Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening och det finns flera bolag som är det idag i Finspång.

Vill man komma i kontakt med Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0122-39500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bo Arne Vilhelm -Carlsson, Bertil Evert -Thelberg, Lennart Kjell-Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening är Andersson, Bo Arne Vilhelm som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Thelberg, Lennart Kjell-Erik som är född 1952 och har titeln Extern VD, Andersson, Bengt Henrik som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Bertil Evert som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönborg, Saara Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedberg, Lars Thomas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantLindman, Peter Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Maglica Carlberg, Mikaela som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Sven Erik Bertil som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamotSternson, Rita Marianne som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamotSvärd, Birgit Kristina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantLundström, Jan Arne Tommy som är född 1952 och har titeln RevisorAndersson, Per-Olof som är född 1950 och har titeln RevisorssuppleantGrant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.

Norra Östergötlands konsumtionsförening, Ekonomisk förening har 725000-3121 som sitt organisationsnummer.