HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Finspång och HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång är ett av dem. Statusen för HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång är att Bolaget är aktivt.

HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång är ett Bostadsrättsförening och skapades 1944-08-04. Det finns flera olika bolag i Östergötlands län som är ett stort län. Finspång där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång ska trivas.

I Finspång så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång inte är momsregistrerat.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång och det finns flera bolag som är det idag i Finspång.

Vill man komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Adamsson, Bertil Rune -Lindberg, Jenny-Ann -Olsson, Ulf Bertil -Påhlsson, Bror Johnny Axel.

De som är på något sätt har med HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång är Adamsson, Bertil Rune som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Jenny-Ann som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Påhlsson, Bror Johnny Axel som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Suppleant, Olsson, Ulf Bertil som är född 1945 och har titeln Suppleant, .

HSB:s Bostadsrättsförening Snippen i Finspång har 725000-2628 som sitt organisationsnummer.