HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång

Östergötlands län

Information

725000-2552 är organisationsnummer för bolaget HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Finspång som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång finns i.

HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång har varit registrerat sedan 1964-06-12 och det finns flera bolag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång är och det finns flera bolag i Finspång som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Karl Åke -Carlsson, Hans Stig -Isolehto, Tauno Antero -Persson, Hans-Olov

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Hasselbacken i Finspång och det är Andersson, Karl Åke som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Hans Stig som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Isolehto, Tauno Antero som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Hans-Olov som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandvik, Stig-Göran som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Suppleant