HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång

Östergötlands län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång är en verksamhet som finns i Finspång. I HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Ulf Kristian Börje som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Oskar som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Skarström, Karl Gunnar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Vilhelmsson, Ingela Birgitta som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellberg, Åse Margaretha som är född 1966 och har titeln SuppleantRunesson, Lars Urban som är född 1945 och har titeln Suppleant, Österlund, Jörgen Edvin som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång är ett av många verksamheter som finns i Östergötlands län och Finspång arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Ulf Kristian Börje -Karlsson, Björn Inge Christer -Skarström, Karl Gunnar -Vilhelmsson, Ingela Birgitta

HSB:s Bostadsrättsförening Soldaten i Finspång har 725000-2545 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.