Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl

Östergötlands län

Information

I Finspång finns det ett Ekonomisk förening som heter Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl. Det finns flera bolag som liknar Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl i Östergötlands län. Finspång är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1933-09-25 så har Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl varit registrerat. Idag är Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl och det finns fler bolag som är det i Finspång.

Vill man komma i kontakt med Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl så kan man gör det genom att posta ett brev till Mosshagsv. 9, 610 11, Grytgöl. Vi ni istället prata med Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl så kan ni göra det på 0122-43026.

Föreningen har till ändamål att förvalta samlingslokal i Grytgöl åt sina medlemmar samt att uthyra densamma till andra personer, föreningar och stiftelser.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Curt Bernt Ebbe som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Per Roland som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl Roland som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Evertsson, Siv Birgitta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lilja, Gertrud Monica Susanne som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Stig Gösta Emanuel som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamotThyselius, Erling Gustaf som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagel, Lars Åke Georg som är född 1945 och har titeln Suppleant, Hellqvist, Stefan Karl Otto som är född och har titeln SuppleantKarlsson, Kerstin Elisabet som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Susanne Lilja och Erling Thyselius, var för sig. .

Byggnadsföreningen Samarbete u.p.a., Grytgöl har 725000-1620 som sitt organisationsnummer.