Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång är en verksamhet som finns i Finspång. I Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång finns det lite olika personer som är förknippade och det är Gustafsson, Håkan Gustaf som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Höjerud, Nils Ove som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Barbro Kerstin Margareta som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Nord, Frank Ove Evert som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Hilma som är född 1936 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång på telefon 0122-15924.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång är ett av många verksamheter som finns i Östergötlands län och Finspång arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gustafsson, Håkan Gustaf -Nord, Frank Ove Evert

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 1 i Finspång har 725000-0432 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.