HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång

Östergötlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Finspång som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång finns. I Finspång så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har F-skatt vilket HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång har haft sedan 1994-01-01. HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Finspång arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång har idag 725000-0358 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Lokatten i Finspång så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eliasson, Gerda Maj-Britt som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Lill Ragnhild Magdalena som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Anna Elisabeth som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Zetterberg, Gun-Britt Margot I som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Delac, Robert som är född 1988 och har titeln Suppleant, Olofsson, Yvonne som är född 1952 och har titeln Suppleant.