Bostadsrättsföreningen Sliparen

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Sliparen är en verksamhet som finns i Finspång. I Bostadsrättsföreningen Sliparen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Fors, Erik Olof Einar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Gaspari, Alfredo som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagel, Sten Urban som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Mälström, Karl Georg Rune som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Vidar, Lars Jesper Robin som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Melchert, Sigmund Richard Lennart som är född 1965 och har titeln SuppleantSeitz, Hans Patrik som är född 1968 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sliparen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Sliparen på telefon 0122-17226.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Sliparen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Sliparen är ett av många verksamheter som finns i Östergötlands län och Finspång arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Sliparen innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Sliparen är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Sliparen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gaspari, Alfredo -Hagel, Sten Urban

Bostadsrättsföreningen Sliparen har 725000-0333 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.