HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång

Östergötlands län

Information

HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång är en verksamhet som finns i Finspång. I HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johansson, Jan Yngve som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Kårefjord, Stig Tage som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Steiner, Sven Andreas som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Ilovaara, Marja Leena som är född 1964 och har titeln Suppleant, Philipsson, Emil Axel som är född 1987 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång är ett av många verksamheter som finns i Östergötlands län och Finspång arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång innehar ej F-skattsedel och HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Jan Johansson, Christer Karlsson, Stig Kårefjord och Andreas Steiner, två i förening.

HSB bostadsrättsförening Lore i Finspång har 725000-0275 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.