HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång

Östergötlands län

Information

725000-0259 är organisationsnummer för företaget HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Finspång som är den kommunen som HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång finns i.

HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång har varit registrerat sedan 1952-07-11 och det finns flera företag i Östergötlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång är och det finns flera bolag i Finspång som också är .

Firmatecknare för HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Majvor Elisabet -Berglund, Erik Håkan -Leek, Bo Gösta Ragnar -Nilsson, Hans Erik Roger

Vill ni komma i kontakt med HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB bostadsrättsförening Väpplingen i Finspång och det är Allard, Bo Stefan som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Majvor Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Berglund, Erik Håkan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Leek, Bo Gösta Ragnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindvall, Ingrid Birgitta Maria som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Hans Erik Roger som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotGustafsson, Gösta Harald Ingemar som är född 1923 och har titeln Suppleant, Gustafsson, Robert Gunnar som är född 1986 och har titeln Suppleant, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Suppleant