HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre

Östergötlands län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Finspång som är den kommunen där HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre finns. I Finspång så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Östergötlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Finspång arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler företag.

HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre har idag 725000-0143 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Fredrick Johansson, Åke Karlsson, Tommy Petersson och Torbjörn Petersson, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

I HSB:s Bostadsrättsförening Postgården i Rejmyre så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Fredrick Håkan som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Åke Lennart Erling som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Nils Torbjörn som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Tommy Edvin som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Rosmarie Eugenia som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Anders Vilhelm som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotAdamsson, Bertil Rune som är född 1947 och har titeln Suppleant, Andersson, Ebba Margit Viola som är född 1927 och har titeln Suppleant, Johansson, Gerd Barbro Elisabet som är född 1934 och har titeln SuppleantStåhl, Sonja Hillevi Maria som är född 1941 och har titeln Suppleant.