HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Finspång och HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång är ett Bostadsrättsförening och skapades 1981-04-10. Det finns flera olika verksamheter i Östergötlands län som är ett stort län. Finspång där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång ska trivas.

I Finspång så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång och det finns flera verksamheter som är det idag i Finspång.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lassi Viinikkala, Bo Larsson, Lennart Brandt och Christer Karlsson, två i förening..

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång är Brandt, Stig Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Gårdman, Leif Sture Gunnar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Björn Inge Christer som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Skibniewski, Eva Gunilla som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Sund, Eva Elisabet som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Viinikkala, Lassi Henrik som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotAdamsson, Bertil Rune som är född 1947 och har titeln Suppleant, Larsson, Bo Rune som är född 1958 och har titeln Suppleant, Merovuo, Mats Toralf Kalevi som är född 1961 och har titeln Suppleant.

HSB Bostadsrättsförening Tallen i Finspång har 716402-6051 som sitt organisationsnummer.